Masz pytanie? Zadzwoń: +48-32-724-39-41

Aktualności

HomeHome»Porady ekspertów»Ułatwienia dla młodych przedsiębiorców

Ułatwienia dla młodych przedsiębiorców

Rząd rumuński w rozporządzeniu z dnia 2 lutego 2011 r. wprowadził możliwość zakładania nowego rodzaju spółek handlowych – SRL-D (Debutant), tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Zalety zawiązania spółki SRL-D:

  • Możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości maksymalnie 50% wartości inwestycji przedstawionej w biznesplanie, nie więcej niż 10.000 euro. Przedsiębiorca musi jednak wykazać zdolność do sfinansowania pozostałej części.
  • Możliwość uzyskania gwarancji kredytowej na 80% kredytu niezbędnego do zrealizowania inwestycji przedstawionej w biznesplanie (na kwotę nie większą niż 80.000 euro).
  • Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne w części pokrywanej przez pracodawcę. Zwolnienie to może dotyczyć maksymalnie 4 etatów, a kwota wynagrodzenia, od której młody przedsiębiorca nie ma obowiązku uiszczać składek, nie może przekroczyć średniej krajowej.
  • Młodzi przedsiębiorcy są zwolnieni z opłat za rejestrację spółki.
  • Młodzi przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa gospodarczego.

 

Rumuńska spółka SRL-D może zostać założona przez maksymalnie pięciu „debiutantów”. Każdy ze wspólników SRL-D musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • Wiek do 35 lat oraz pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Nigdy wcześniej nie był wspólnikiem ani członkiem zarządu w spółce prowadzącej działalność w którymkolwiek kraju UE.
  • Złożył, pod groźbą sankcji karnych, oświadczenie, że spełnia warunek określony w punkcie 2.

Nowe prawo jest częścią rumuńskiego programu stymulowania przedsiębiorczości wśród ludzi młodych. Program jest wdrażany przez rumuńskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Otoczenia Biznesu.

 

Zapisz się na newsletter!

Będziemy dostarczali Ci wieści z rynku, porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych targach, wystawach i konferencjach.

free newsletter templates powered by FreshMail