Masz pytanie? Zadzwoń: +48-32-724-39-41

Aktualności

HomeHome»Dotacje/ fundusze EU»Dotacje na innowacje – nowy nabór wniosków

Dotacje na innowacje – nowy nabór wniosków

W II kwartale 2016 r. rusza drugi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Konkurencyjność 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1. Dział A: “Inwestycje w działy badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.

O dotację w tym programie mogą ubiegać się firmy rumuńskie, jak również przedsiębiorstwa z pozostałych krajów członkowskich UE, pod warunkiem, że sam projekt będzie realizowany na terenie Rumunii. Minimalna wartość dofinansowania to 4,5 mln lei, maksymalna: 90 mln lei.

To konkurs przeznaczony dla firm prowadzących działalność R&D w ściśle określonych obszarach. W ramach projektu można m.in. nabyć nieruchomości (tereny i budynki) niezbędne do stworzenia lub zmodernizowania działu R&D i wyposażyć je w sprzęt do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych.

Poniżej przedstawiamy kluczowe pytania, na które należy odpowiedzieć na etapie opracowywania założeń projektu (pamiętając, że główną ideą programu jest “inwestycja w działalność R&D przedsiębiorstw, skutkująca zwiększeniem stopnia ich możliwości badawczo-rozwojowych, innowacyjności i konkurencyjności rynkowej”). Pozytywna odpowiedź na każde z pytań wstępnie kwalifikuje projekt do udziału w konkursie:

1. Czy przeprowadzona inwestycja (tj. środki, jakie zostaną wydane na realizację projektu) przyczyni się do wzrostu zdolności badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych wnioskodawcy oraz czy wzrost ten doprowadzi do zwiększenia stopnia jej innowacyjności i konkurencyjności?

2. Czy wnioskodawca potrafi wykazać, w jaki sposób przeprowadzona inwestycja przyczyni się do rozwoju nowych działań bądź kierunków badawczych oraz czy wpłynie ona na stworzenie wartości dodanej z naukowego i ekonomicznego punktu widzenia?

3. Czy wnioskodawca jest w stanie wykazać, w jakim stopniu urządzenia i narzędzia zakupione w ramach projektu są innowacyjne w kontekście krajowym (rumuńskim) i międzynarodowym?

4. Czy wnioskodawca jest w stanie wykazać, że wskutek przeprowadzenia inwestycji w swą działalność badawczo-rozwojową zwiększy się zakres, zasięg działania i/lub tempo tej działalności?

5. Czy projekt zakłada przeprowadzenie inwestycji początkowej w (do wyboru):
a) Budowę i wyposażenie w aparaturę badawczą nowego działu R&D wnioskodawcy?
b) Modernizację i rozbudowę oraz wyposażenie w aparaturę badawczą istniejącego działu R&D wnioskodawcy?
c) Zakup urządzeń i narzędzi badawczych do działu R&D?

6. Czy wskutek przeprowadzenia inwestycji zostaną stworzone nowe miejsca pracy w obszarze R&D?

7. Czy inwestycja przyczyni się do uzyskania wyników bezpośrednio możliwych do wprowadzenia na rynek oraz w jakim stopniu doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (czy powstanie innowacyjny produkt o potencjale sprzedażowym)?

Kategorie kosztów kwalifikowanych są następujące:
1. Zakup ziemi w celu wzniesienia budynku przeznaczonego do prowadzenia B&R (do 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych)
2. Roboty budowlane, modernizacyjne, adaptacyjne (do 40% kosztów kwalifikowanych, w pewnych wypadkach – do 50%)
3. Zakup środków trwałych, jak sprzęt IT oraz wyposażenie badawcze (instalacje, urządzenia, narzędzia)
4. Zakup aplikacji informatycznych i licencji (do 10% kosztów)
5. Zakup budynków (do 40% kosztów). Jeżeli oprócz zakupu budynku, wykonywane będą również roboty adaptacyjne (p. 2), łączna wartość zakupu i robót nie może przekroczyć 40%.

Zapisz się na newsletter!

Będziemy dostarczali Ci wieści z rynku, porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych targach, wystawach i konferencjach.

free newsletter templates powered by FreshMail