Masz pytanie? Zadzwoń: +48-32-724-39-41

Aktualności

HomeHome»Eksport do Rumunii»Dotacje unijne w Rumunii – duże zainteresowanie polskich firm

Dotacje unijne w Rumunii – duże zainteresowanie polskich firm

Rumuńskie firmy coraz odważniej korzystają ze wsparcia oferowanego przez Unię Europejską. Naturalnie po dotacje europejskie w Rumunii może sięgnąć również każda rumuńska spółka, której właścicielem jest zagraniczna osoba fizyczna lub prawna. Obecnie działalność gospodarczą na rumuńskim rynku prowadzi 596 spółek z udziałem kapitału polskiego; z reguły są to rumuńskie spółki córki polskich firm lub spółki należące do indywidualnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Rumunii. W ostatnich miesiącach można zaobserwować wyjątkowo duże zainteresowanie polskich firm pozyskaniem dotacji unijnych w Rumunii.

Z łącznej kwoty 27,64 mld euro* funduszy europejskich, jakie dostępne są w Rumunii w latach 2007-2013, do sierpnia br. rozdysponowano na rzecz rumuńskich beneficjentów nieco ponad połowę – 52,7% (14,57 mld euro), natomiast faktycznie wypłacono niespełna 19% (5,25 mld euro). Do końca 2013 r. firmy rumuńskie mogą zatem ubiegać się o pozyskanie dotacji unijnych z pozostających do zakontraktowania 13,07 mld euro.

Przyznane Rumunii środki z funduszy europejskich dystrybuowane są m.in. poprzez następujące programy operacyjne:
1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki
2. Sektorowy Program Operacyjny Transport
3. Sektorowy Program Operacyjny Środowisko
4. Regionalny Program Operacyjny
5. Program Operacyjny Rozwój Sprawności Administracyjnej
6. Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
7. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
8. Narodowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
9. Program Operacyjny Rybołówstwo

W ramach cieszącego się największym zainteresowaniem przedsiębiorstw rumuńskich PO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki, w okresie sierpień – grudzień 2011 będą prowadzone nabory m.in. do następujących poddziałań:
1.1.1 „Finansowe wsparcie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw”
2.3.1 „Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i spin-off”
2.3.3 „Upowszechnianie innowacji w działalności przedsiębiorstw”
3.3.1 „Pomoc we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych oraz innych aplikacji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem”
3.3.2 „Wsparcie rozwoju systemów handlu elektronicznego oraz innych biznesowych rozwiązań on-line”
5 września premier Rumunii, Emil Boc, ponowił zapowiedź utworzenia ministerstwa funduszy europejskich, które m.in. będzie odpowiedzialne za koordynację prac instytucji przyznających dotacje unijne w Rumunii.
* w podanych kwotach nie zostały uwzględnione dotacje unijne dostępne z Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnych
Źródło: rumuńskie ministerstwa (MAI, MFP, MTI, MMP, MECMA, MMFPS, MDRT, MCSI), rumuńskie rządowe media informacyjne, TVR

Zapisz się na newsletter!

Będziemy dostarczali Ci wieści z rynku, porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych targach, wystawach i konferencjach.

free newsletter templates powered by FreshMail