Masz pytanie? Zadzwoń: +48-32-724-39-41

Dotacje dla eksporterów - województwo małopolskie

HomeHome»Dotacje dla eksporterów – województwo małopolskie

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Jakie działania mogą zostać dofinansowane?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu – wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań:

  1. doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  2. doradztwo dotyczące potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
  3. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
  4. doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
  5. doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)
    udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.

Finanse

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10 392 454,24 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

Termin naboru: 30 marca 2016 – 31 stycznia 2017 do godz.15.00. Ze względu na długi okres trwania naboru wnioski aplikacyjne będą oceniane w sposób cykliczny po zakończeniu określonych rund naboru i do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów internacjonalizacji małopolskich firm z sektora MŚP.

Małopolska jest jednym z tych województw, gdzie nabór na dotacje na internacjonalizacje przebiega jednoetapowo. Aplikacja polega na złożeniu kompletnego wniosku, w którym jednym z załączników jest Plan Rozwoju Eksportu.

 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-3-2–aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp—rpmp-03-03-02-ip-01-12-008-16

źródło: RPO Małopolska

Zapisz się na newsletter!

Będziemy dostarczali Ci wieści z rynku, porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych targach, wystawach i konferencjach.

free newsletter templates powered by FreshMail