Masz pytanie? Zadzwoń: +48-32-724-39-41

Dotacje dla eksporterów - województwo łódzkie

HomeHome»Dotacje dla eksporterów – województwo łódzkie

RPO Województwa Łódzkiego – 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Termin naboru: 31 marca – 29 kwietnia 2016 r.

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 1 000 000 EUR (słownie: milion euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 4 453 400,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych).

http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/562-2-2-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-2-2-1-modele-biznesowe-msp

źródło: COP Województwo Łódzkie

Zapisz się na newsletter!

Będziemy dostarczali Ci wieści z rynku, porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych targach, wystawach i konferencjach.

free newsletter templates powered by FreshMail