Masz pytanie? Zadzwoń: +48-32-724-39-41

Dofinansowanie dla eksporterów - Polska Wschodnia

HomeHome»Dofinansowanie dla eksporterów – Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia – Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Planowany termin rozpoczęcia naboru: kwiecień 2016 r.

Cel szczegółowy: Celem działania 1.2 jest zaktywizowanie przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie Polski Wschodniej w zakresie prowadzenia działań eksportowych. Wsparcie będzie skierowane przede wszystkim do tych podmiotów z sektora MŚP, które jeszcze nie prowadziły działalności eksportowej, a chciałaby tego typu działalność rozpocząć. Finansowanie będzie miało charakter dwuetapowy. Pierwszy etap będzie obejmował analizę możliwości eksportowych przedsiębiorstwa, jak również usługi doradcze w zakresie wypracowania najefektywniejszego modelu eksportowego najtrafniejszego z punktu widzenia charakteru działalności prowadzonej przez beneficjenta. W etapie drugim wsparcie będzie obejmowało ułatwianie przedsiębiorstwu wdrożenia w praktyce modelu biznesowego opracowanego w ramach etapu pierwszego.

W Etapie I przedsiębiorcy mogą uzyskać dotację na usługi doradcze związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją ich działalności. Wsparciem objęte zostaną usługi takie, jak:

 • Pomoc w wyszukiwaniu zewnętrznych źródeł wsparcia działań eksportowych, takich jak preferencyjne kredyty, transakcje terminowe, instrumenty finansowe zmniejszające ryzyko eksportowe.
 • Przeprowadzenie analizy możliwości eksportowych przedsiębiorstwa.
 • Usługi doradcze z zakresu wdrażania w przedsiębiorstwie zmian umożliwiających zainicjowanie działań eksportowych.
 • Koncepcyjne opracowanie perspektyw wejścia na rynki zagraniczne wraz z symulacją możliwości sprzedażowych.
 • Wsparcie w zakresie opracowania modeli marketingowych umożliwiających wejście i funkcjonowanie na rynkach zagranicznych.

Etap II będzie obejmował zarówno kontynuowanie świadczenia usług doradczych z zakresu działań eksportowych, jak i finansowanie nabycia wartości o charakterze tak niematerialnym jak i materialnym, koniecznych dla zainicjowania eksportu przez przedsiębiorstwo, w tym:

 • Pomoc w poszukiwaniu partnerów na rynkach zagranicznych, a także ułatwienie nawiązania relacji biznesowych z uprzednio wyselekcjonowanymi partnerami zagranicznymi.
 • Porady z zakresu dostosowania produktu do potrzeb rynku zagranicznego.
 • Doradztwo o charakterze prawnym.
 • Wsparcie udziału w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych, jeśli jest to element
  wskazany w opracowanym modelu biznesowym.

Beneficjenci: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kwota przeznaczona na działanie: 115 047 440 EUR

Limity w realizacji projektów: Wszelkie limity i ograniczenia w zakresie realizacji projektów wynikać będą z Wytycznych związanych ze sposobem kwalifikowania wydatków w ramach PO PW 2014 – 2020.

Maksymalny poziom dofinansowania: 80%

Minimalny wkład beneficjenta: 20%

Maksymalna wartość unijnego dofinansowania:
„ etap I: 50 tys. zł
„ etap II: 500 tys. zł

Data konkursu: I kwartał 2016

https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/10954/POPW_broszura.pdf

(strona 16 i 17 w broszurce)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok:

https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/11361/harmonogram_POPW_2016.pdf

źródło: www.polskawschodnia.gov.pl

Zapisz się na newsletter!

Będziemy dostarczali Ci wieści z rynku, porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych targach, wystawach i konferencjach.

free newsletter templates powered by FreshMail