Masz pytanie? Zadzwoń: +48-32-724-39-41

Kategoria : Dotacje/ fundusze EU

HomeHome»Archive by Category "Dotacje/ fundusze EU"

Dotacje dla eksporterów – do 500 tys. zł

W kilku regionach Polski, m.in. w Małopolsce, Wielkopolsce i Polsce Wschodniej (makroregion obejmujący pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) zostały ogłoszone szczegóły programów wsparcia finansowego dla eksporterów wraz z datami naborów. Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie działań eksportowych w wysokości do 500.000 zł.

Dotacje przeznaczone są dla mikro, małych i średnich firm w ramach „internacjonalizacji”, tj. rozwoju strategii eksportu oraz sprzedaży na rynki zagraniczne.

Daty składania wniosków, wysokość dofinansowania oraz terminy ogłoszenia konkursów, zależne są od miejsca składania wniosku.

Poniżej przedstawiamy szczegóły Programów Dofinansowań, podzielone wg województw wraz z odnośnikami do źródeł informacji:

  1. Dofinansowania dla eksporterów – Województwo Małopolskie
  2. Dofinansowanie dla eksporterów – Województwo Łódzkie
  3. Dofinansowanie dla eksporterów – Województwo Warmińsko-Mazurskie
  4. Dofinansowanie dla eksporterów – Polska Wschodnia

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dofinansowania, zapraszamy do kontaktu.

Dotacje na innowacje – nowy nabór wniosków

W II kwartale 2016 r. rusza drugi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Konkurencyjność 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1. Dział A: “Inwestycje w działy badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.

O dotację w tym programie mogą ubiegać się firmy rumuńskie, jak również przedsiębiorstwa z pozostałych krajów członkowskich UE, pod warunkiem, że sam projekt będzie realizowany na terenie Rumunii. Minimalna wartość dofinansowania to 4,5 mln lei, maksymalna: 90 mln lei.

To konkurs przeznaczony dla firm prowadzących działalność R&D w ściśle określonych obszarach. W ramach projektu można m.in. nabyć nieruchomości (tereny i budynki) niezbędne do stworzenia lub zmodernizowania działu R&D i wyposażyć je w sprzęt do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych.

Poniżej przedstawiamy kluczowe pytania, na które należy odpowiedzieć na etapie opracowywania założeń projektu (pamiętając, że główną ideą programu jest “inwestycja w działalność R&D przedsiębiorstw, skutkująca zwiększeniem stopnia ich możliwości badawczo-rozwojowych, innowacyjności i konkurencyjności rynkowej”). Pozytywna odpowiedź na każde z pytań wstępnie kwalifikuje projekt do udziału w konkursie:

1. Czy przeprowadzona inwestycja (tj. środki, jakie zostaną wydane na realizację projektu) przyczyni się do wzrostu zdolności badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych wnioskodawcy oraz czy wzrost ten doprowadzi do zwiększenia stopnia jej innowacyjności i konkurencyjności?

2. Czy wnioskodawca potrafi wykazać, w jaki sposób przeprowadzona inwestycja przyczyni się do rozwoju nowych działań bądź kierunków badawczych oraz czy wpłynie ona na stworzenie wartości dodanej z naukowego i ekonomicznego punktu widzenia?

3. Czy wnioskodawca jest w stanie wykazać, w jakim stopniu urządzenia i narzędzia zakupione w ramach projektu są innowacyjne w kontekście krajowym (rumuńskim) i międzynarodowym?

4. Czy wnioskodawca jest w stanie wykazać, że wskutek przeprowadzenia inwestycji w swą działalność badawczo-rozwojową zwiększy się zakres, zasięg działania i/lub tempo tej działalności?

5. Czy projekt zakłada przeprowadzenie inwestycji początkowej w (do wyboru):
a) Budowę i wyposażenie w aparaturę badawczą nowego działu R&D wnioskodawcy?
b) Modernizację i rozbudowę oraz wyposażenie w aparaturę badawczą istniejącego działu R&D wnioskodawcy?
c) Zakup urządzeń i narzędzi badawczych do działu R&D?

6. Czy wskutek przeprowadzenia inwestycji zostaną stworzone nowe miejsca pracy w obszarze R&D?

7. Czy inwestycja przyczyni się do uzyskania wyników bezpośrednio możliwych do wprowadzenia na rynek oraz w jakim stopniu doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa (czy powstanie innowacyjny produkt o potencjale sprzedażowym)?

Kategorie kosztów kwalifikowanych są następujące:
1. Zakup ziemi w celu wzniesienia budynku przeznaczonego do prowadzenia B&R (do 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych)
2. Roboty budowlane, modernizacyjne, adaptacyjne (do 40% kosztów kwalifikowanych, w pewnych wypadkach – do 50%)
3. Zakup środków trwałych, jak sprzęt IT oraz wyposażenie badawcze (instalacje, urządzenia, narzędzia)
4. Zakup aplikacji informatycznych i licencji (do 10% kosztów)
5. Zakup budynków (do 40% kosztów). Jeżeli oprócz zakupu budynku, wykonywane będą również roboty adaptacyjne (p. 2), łączna wartość zakupu i robót nie może przekroczyć 40%.

Zapisz się na newsletter!

Będziemy dostarczali Ci wieści z rynku, porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych targach, wystawach i konferencjach.

free newsletter templates powered by FreshMail