Masz pytanie? Zadzwoń: +48-32-724-39-41

Autorszymon

HomeHome»Articles Posted by szymon

Eksport do Rumunii – mamy nowy rekord!

Polski eksport do Rumunii bije kolejne rekordy. Po tym gdy w 2015 r. przekroczona została psychologiczna bariera 3 miliardów euro, dane za 2016 r. pokazują kolejny skok – aż o 13,4% r/r.

Co ciekawe, każdy rok ostatniej dekady (za wyjątkiem 2009) przynosił wyraźny wzrost polskiego eksportu do Rumunii. W tym okresie łączna wartość eksportowanych rocznie z Polski do Rumunii towarów i usług zwiększyła się dwukrotnie, z 1,73 mld euro w 2007 r. do 3,46 mld euro w 2016 r. W samym roku 2016 polski eksport do Rumunii wzrósł o 13,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Co równie istotne, w bilansie wymiany handlowej z Rumunią Polska odnotowuje stałą nadwyżkę, która w 2016 r. przekroczyła 100%. A Rumuni już od dwóch lat importują z Polski więcej niż z Chin czy z Rosji…

Warsaw Global Business Forum 2016

11 października 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się Warsaw Global Business Forum 2016 – wydarzenie adresowane do polskich firm zainteresowanych międzynarodową ekspansją.

Forum ma na celu prezentację osiągnięć firm w zakresie wprowadzania na zagraniczne rynki polskich produktów i usług. Jednocześnie będzie pomocne w pozyskaniu niezbędnej wiedzy i nawiązaniu relacji w internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Szczegółowy program oraz sylwetki uczestników znajdą Państwo na www.wgbforum.com.

We współpracy z Come Creations Group, organizatorem Forum, przygotowaliśmy dla Państwa 10 wejściówek z rabatem 25%. Oferta dostępna jest dla subskrybentów newslettera Romania Expo do piątku, 7 października, godz. 15:00.

Aby skorzystać z oferty i otrzymać kod zniżkowy, prosimy o przesłanie z adresu, na który dostają Państwo nasze newslettery, maila zgłoszeniowego na: events@romaniaexpo.pl

Do zobaczenia na Warsaw Global Business Forum 2016

Rumunia obniża podatki: VAT 20%, obrotowy 1-3%, od dywidend 5%

Obowiązujący od 1 stycznia br. zmodyfikowany Kodeks podatkowy wprowadził obniżki kilku podatków, m.in. VAT, podatku obrotowego i od dywidend. Są pierwsze efekty.

VAT

Po tym jak w czerwcu 2015 r. rząd rumuński zredukował stawkę VAT dla żywności z 24% do 9%, aktualnie obniżył stawkę podstawową o cztery punkty procentowe z 24% do 20%, wprowadzając jednocześnie preferencyjną stawkę 5% w przypadku m.in. książek, podręczników, gazet i czasopism oraz mieszkań o powierzchni do 120 m.kw.
Jednocześnie nowy Kodeks podatkowy zakłada obniżenie stawki podstawowej o kolejny punkt procentowy, z 20% do 19%, od 1 stycznia 2017 r.

W związku z wprowadzonymi obniżkami ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły w styczniu 2016 o 2,1% r/r, a tym samym wskaźnik rocznej inflacji odnotował kolejną rekordowo niską wartość. Jednocześnie ceny żywności były w styczniu 2016 r. niższe o 6,3% w porównaniu do cen w pierwszym miesiącu roku poprzedniego.

Od bieżącego roku mechanizmem odwróconego obciążenia VAT objęto dodatkowo niektóre produkty elektroniczne oraz nieruchomości zbywane między płatnikami VAT.

Podatek obrotowy

Dodatkowe ważne zmiany odczują rumuńscy mikroprzedsiębiorcy, którzy do tej pory płacili podatek obrotowy w wys. 3%. Od początku stycznia przysługuje im stawka obniżona uzależniona od tego, czy zatrudniają pracowników, mianowicie:
– 2% – jeśli zatrudniają 1 osobę,
– 1% – w przypadku zatrudnienia co najmniej 2 osób.

Mikroprzedsiębiorstwo, które w danym roku podatkowym osiągnie przychód przekraczający 100.000 euro lub wykaże udział usług doradczych i zarządczych w całości przychodu większy niż 20%, zostaje pozbawione możliwości płacenia podatku obrotowego i staje się płatnikiem CIT wg stawki 16%.

Podatek od dywidend

Nowy Kodeks wprowadził również redukcję stawki podatku od dywidend z 16% do 5%. Nowa stawka zaczęła obowiązywać już od 1 stycznia 2016 r, a nie, jak wcześniej zapowiadano, od 1 stycznia 2017.

Rumunia w polskich mediach

W ostatnich miesiącach dało się zauważyć zwiększone zainteresowanie polskich mediów gospodarczych polsko-rumuńską wymianą handlową. Serię artykułów o tej tematyce opublikował dziennik „Rzeczpospolita”. Poniżej przedstawiamy zagadnienia opisane w kolejnych numerach dodatku „Dobra Firma”.

 

1. Inwestycja w Rumunii, podatki w Polsce
Data publikacji: poniedziałek, 26 lipca 2010

Jakie obowiązki wobec fiskusa ma polski przedsiębiorca inwestujący w Rumunii?

 

2. Oddelegowany do pracy w Rumunii nie zawsze może tam rozliczać się z fiskusem
Data publikacji: poniedziałek, 2 sierpnia 2010

Dochody pracownika będą opodatkowane w tym kraju, w którym ma on miejsce zamieszkania. Przy czym, aby dla celów podatkowych zamieszkać za granicą, nie zawsze wystarczy tylko tam się przeprowadzić.

 

3. Czy rumuńska spółka córka może generować koszty podatkowe w Polsce?
Data publikacji: poniedziałek, 16 sierpnia 2010

Przedsiębiorca zainteresowany ekspansją na rynek rumuński zazwyczaj decyduje się na założenie w Rumunii spółki zależnej. Taki krok ułatwia wiele rozliczeń finansowych i podatkowych. Zakładając za granicą spółkę zależną, trzeba się wszak liczyć z tym, że związanych z takim działaniem wydatków nie uwzględnimy przy rozliczaniu podatku w kraju.

 

4. Sprawdź numer VAT rumuńskiego partnera
Data publikacji: czwartek, 26 sierpnia 2010

Przedsiębiorca rozpoczynający współpracę z zagranicznym kontrahentem jest zainteresowany potwierdzeniem jego statusu jako unijnego podatnika VAT. Gdzie powinien szukać takich informacji?

 

5. Pożyczki dla rumuńskiej spółki bez PCC
Data publikacji: poniedziałek, 6 września 2010

Zasilając pożyczką rumuńską spółkę córkę, możemy uniknąć zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w Polsce. O ile spełnimy ustawowe warunki. Nieopodatkowana będzie też zmiana umowy rumuńskiej spółki.

 

6. Gdzie pośrednik powinien rozliczyć się z VAT – w Polsce czy w Rumunii?
Data publikacji: czwartek, 16 września 2010

Rozmowa z ekspertem ds. polsko-rumuńskiej wymiany gospodarczej

„W Unii łatwiej”

Rozmowa z panią Haliną Gołębicką, I Radcą, Kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bukareszcie, o polskich przedsiębiorcach w Rumunii i rumuńskich inwestycjach w Polsce

– Jak Rumuni oceniają Polski rynek i polskich partnerów handlowych?

– Polskie produkty są postrzegane w Rumunii jako dobre jakościowo i średnie cenowo: polskie przedsiębiorstwa oferują wysokiej jakości wyroby po cenach niższych niż firmy z Europy Zachodniej. Ważna jest też bliskość geograficzna naszych krajów oraz przychylne i otwarte nastawienie obywateli Rumunii do Polaków. Szereg firm polskich, które pragną rozwijać swoją działalność, często rozważa także wejście na rynek rumuński. Z drugiej strony niestety nie ma jeszcze większych inwestycji rumuńskich w Polsce, choć trzeba zaznaczyć, że firma Aurelian Oil & Gas PLC (w kooperacji z Kulczyk Holding) prowadzi prace przygotowawcze dotyczące odwiertów wydobywczych gazu.

– Co z kolei przyciąga do Rumunii polskich inwestorów?

– Rumunia ma do zaoferowania naprawdę dużo. Do mocnych stron Rumunii, w porównaniu z Polską, można zaliczyć niskie koszty pracy i korzystne położenie geograficzne. Rumunia jest potencjalną bazą rozwoju na całe Bałkany. Nie bez znaczenia dla zaufania biznesowego stało się członkowstwo w Unii Europejskiej. Podatki rumuńskie są niższe niż w Polsce, podatek dochodowy dla przedsiębiorców (CIT) i dla osób fizycznych (PIT) jest podatkiem liniowym i wynosi 16%, VAT tylko 19%. Rumunii to ludzie otwarci, chętni do współpracy i znający języki obce, w szczególności angielski w stopniu wyższym niż w Polsce.

– Rumunia była i często jeszcze jest kojarzona przez Polaków z pozostałościami komunizmu i korupcją. Od roku 2007 Rumunia, jako członek Unii Europejskiej, ma na pewno większą wiarygodność jako partner handlowy. Jakie zmiany w polsko-rumuńskiej wymianie gospodarczej przyniosło wejście Rumunii do Unii Europejskiej?

– Na samym początku trochę historii i statystyki; trzeba podkreślić, że nasza obecność w Unii to już sześć lat, a staż Rumunii to dopiero trzy lata. Od 1 stycznia 2007 r., kiedy Polska i Rumunia otworzyły wzajemnie swoje rynki dla czterech unijnych swobód, przedsiębiorcy nie sygnalizują już barier w dostępie do rynku partnera. Od tego momentu nastąpił dynamiczny wzrost w rozwoju rumuńsko-polskich obrotów towarowych. Likwidacja barier w handlu zagranicznym, dostęp do jednolitego rynku i wzrost konsumpcji po stronie rumuńskiej, znalazły swoje odzwierciedlenie w wynikach polsko-rumuńskiej wymiany handlowej, która po raz pierwszy przekroczyła w 2007 r. 2 mld euro. W porównaniu do wyników sprzed członkostwa w Unii Europejskiej wartość naszych obrotów, eksportu i importu, podwoiła się. Niestety kryzys ogólnoświatowy miał głęboki wpływ na gospodarkę rumuńską i wyraźny wpływ na spadek wymiany handlowej w 2009 r.

– Polska przeszła przez kryzys łagodniej niż inne kraje europejskie. Nazywa się ją „zieloną wyspą” – jedynym krajem Unii, który w 2009 r. zanotował wzrost PKB. Jakie skutki kryzysu są najbardziej odczuwalne w Rumunii?

– Rumunia, podobnie jak większość krajów Europy, nie uniknęła spowolnienia gospodarczego. Okołokryzysowa recesja w Rumunii objawiająca się spadkiem wartości PKB, zmniejszeniem produkcji przemysłowej i wzrostem bezrobocia wpłynęła na mniejszy popyt na towary z zagranicy zarówno z perspektywy przedsiębiorstw jak i konsumentów. Jednocześnie Rumunia zwiększyła wielkość sprzedaży na rynku polskim, co przyniosło wzrost rumuńskiego eksportu, mimo faktu, że gospodarka polska lepiej radzi sobie z kryzysem. Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego z Rumunią jest dla Polski ciągle dodatnie, chociaż zmniejszyło się o ok. 40% i wyniosło po czterech kwartałach 2009 r. 738,40 mln euro.

– Język rumuński nie jest ani łatwy, ani powszechnie wśród Polaków znany. Czy bariera językowa nie jest problemem w kontaktach biznesowych oraz przy załatwianiu spraw urzędowych w Rumunii?

– Bariery językowe nie są takie jak się w Polsce powszechnie wydaje. Znajomość języka angielskiego jest w Rumunii wyższa niż w Polsce, dotyczy to także urzędów. Niemniej często firmy polskie korzystają z tłumaczy przysięgłych języka rumuńskiego, gdyż warunkiem zarejestrowania działalności gospodarczej w Rumunii jest złożenie przetłumaczonych polskich dokumentów firmy. Natomiast jeśli chodzi o sprawy podatkowe, pewnym ułatwieniem, wynikającym z implementacji przez Polskę unijnej dyrektywy podatkowej, jest to, że od 1 stycznia 2010 r. sprawy zwrotów podatków zapłaconych w Rumunii załatwiamy przez urzędy skarbowe w Polsce, właściwe dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

– A jak widzi Pani przyszłość polsko-rumuńskiej współpracy gospodarczej?

– Miejmy nadzieje, ze ogólnoświatowy kryzys i spowolnienie gospodarcze nie potrwają długo i polskie firmy będą dalej umacniać swoją pozycję w Rumunii, a liczba firm rumuńskich w Polsce znacznie wzrośnie.

Zapisz się na newsletter!

Będziemy dostarczali Ci wieści z rynku, porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych targach, wystawach i konferencjach.

free newsletter templates powered by FreshMail