Masz pytanie? Zadzwoń: +48-32-724-39-41

Aktualności

HomeHome

Polsko-Rumuńskie Forum Gospodarcze

17 marca br. Romania Expo brała udział w Polsko-Rumuńskim Forum Gospodarczym zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki RP. W Forum uczestniczył minister gospodarki RP Waldemar Pawlak oraz minister gospodarki, handlu i otoczenia biznesu Rumunii Ion Ariton.

Podczas Forum omawiano polsko-rumuńskie relacje handlowe oraz możliwości współpracy inwestycyjnej obu krajów. Dyskutowano również o wymianie doświadczeń eksperckich między Polską a Rumunią w zakresie nowych technologii.

Wicepremier Pawlak wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy handlowej, podkreślając, że w 2010 r. wzajemne obroty wzrosły o ponad 30 procent. – Rumunia należy do grupy nowych członków UE w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, które bardzo szybko się rozwijają, dlatego nasi inwestorzy chętnie lokują tam swoje projekty – powiedział.

Z kolei minister gospodarki Rumunii Ion Ariton podkreślił, że firmy z jego kraju są uznawane przez Polaków za atrakcyjnych i wiarygodnych partnerów biznesowych. Dowodem na to jest liczna obecność polskich firm na rumuńskim rynku. – Wartość ich inwestycji przekroczyła już 230 mln euro. Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą.

Według wstępnych danych rumuńskich wartość polsko-rumuńskiej wymiany handlowej przekroczyła w 2010 r. 2,7 mld euro.

Źródło: WPHI Bukareszt

PRFG, 17 marca 2011 r.

17 marca br. w gmachu Ministerstwa Gospodarki odbędzie się kolejna edycja Polsko-Rumuńskiego Forum Gospodarczego. Do udziału w PRFG ministerstwo zaprasza polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem rumuńskim reprezentujących przede wszystkim przemysł obronny, lotniczy, górniczy, energetyczny, IT, budowlany oraz kolejowy. W programie przewidziano m.in. konferencję z udziałem ministrów gospodarki RP i Rumunii oraz indywidualne rozmowy uczestników z potencjalnymi kontrahentami z Rumunii.

Jakie jest miejsce świadczenia usług magazynowania?

Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna
Sygnatura: ITPP2/443-1198/10/AF
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2010 r. (data wpływu 24 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i stawki podatku dla usługi składowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2010 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia i stawki podatku dla usługi składowania.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka dokonuje sprzedaży wyrobów przez siebie wyprodukowanych podmiotowi rumuńskiemu, który posiada aktywny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zgodnie z podpisaną umową firma rumuńska będzie ponosiła koszty składowania za wyroby zamówione, a nieodebrane. Wyroby te składowane są w zewnętrznej chłodni. Za usługę składowania Spółka otrzymuje fakturę od właściciela chłodni. W związku z tym, w umowie zawarto zapis, że za nieodebrany w terminie towar podmiot rumuński będzie ponosił koszty jego składowania. Na koniec każdego miesiąca, zgodnie z umową, Spółka wystawia fakturę VAT za składowanie. Usługę składowania zakwalifikowała do usługi związanej z nieruchomością.
Na podstawie art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka ustaliła, że miejscem świadczenia usługi składowania jest miejsce położenia magazyny, tj. Polska. Kontrahent rumuński uważa natomiast, że usługa ta nie powinna być opodatkowana w Polsce. Uważa, że miejscem świadczenia usługi składowania jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, tj. Rumunia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy miejscem świadczenia usługi składowania jest miejsce położenia magazynu, w którym są składowane i schładzane towary, czy też miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym nabywca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności…

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi składowania są opodatkowane w Polsce i wymaga to zastosowania stawki podatku w wysokości 22%. Jako uzasadnienie wskazała, że usługa składowania jest świadczona na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem, o którym mowa w art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, mającym siedzibę w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska. Podatnik ten nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Spółka, powołując treść art. 28b ww. ustawy, wskazała na wyjątek określony w art. 28e ustawy, dotyczący świadczenia usług związanych z nieruchomościami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Szkolenia otwarte

Zapraszamy do udziału w otwartych szkoleniach „Rumunia – szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw”, w trakcie których prezentujemy m.in. charakterystykę rynku rumuńskiego, możliwości eksportu na rynek rumuński, zasady uruchomienia oddziału handlowego w Rumunii, informacje o: otoczeniu gospodarczym, europejskich i lokalnych źródłach dofinansowania działalności gospodarczej, wsparciu inwestycji zagranicznych, prawno-podatkowych aspektach wymiany handlowej z Rumunią.

 

„RUMUNIA szansą dla MSP”

Termin: zostanie ustalony w porozumieniu z uczestnikami po zamknięciu grupy
Miejsce: Hotel Flora, ul. Katowicka 10, Tychy

PROGRAM:

9.45 – 10.00  Rejestracja uczestników

10.00 – 11.30  Dlaczego Rumunia? – analiza przewagi konkurencyjnej Rumunii

• Charakterystyka rynku rumuńskiego; analiza danych makroekonomicznych
• Polsko–rumuńska wymiana gospodarcza; polski produkt oczami Rumuna
• Inwestycje zagraniczne w Rumunii
• Fundusze unijne
• Ułatwienia dla inwestorów zagranicznych: dotacje rządu rumuńskiego, parki przemysłowe, zwolnienia podatkowe
• Analiza nisz rynkowych oraz branż o potencjale rozwojowym
• Prognozy ekonomiczne dla Rumunii

11.30 – 11.45  Przerwa kawowa

11.45 – 13.00 Prawnopodatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Rumunii przez firmy polskie 

• Prezentacja rumuńskiego systemu fiskalnego
• PIT – Ustalanie rezydencji podatkowej pracowników, rozliczanie delegacji
• VAT – opodatkowanie usług, miejsce świadczenia sprawdzanie numeru VAT rumuńskich kontrahentów
• CIT – koszty i przychody podatkowe rumuńskiej spółki córki
• PCC – opodatkowanie czynności cywilnoprawnych pomiędzy spółką polską a rumuńską
• Podatkowe case study

13.00 – 13.30  Przerwa (napoje, przekąski)

13.30 – 14.45  Rumunia w praktyce 

• Eksport do Rumunii – najczęściej spotykane strategie eksportowe
• Czy i jak założyć działalność gospodarczą w Rumunii?
• Zasoby ludzkie – wykształcenie, oczekiwania płacowe i kwalifikacje Rumunów
• Zaistnieć na rumuńskim rynku – promocja produktów i usług; modele działań marketingowych; rumuńskie ośrodki wystawiennicze; prasa branżowa; współpraca z dystrybutorami i sieciami handlowymi
• Koszty prowadzenia działalności w Rumunii
• Bariera językowo-kulturowa?
• Służbowo do Rumunii – informacje praktyczne

14.45 – 15.00  Zakończenie i podsumowanie szkolenia

Koszt udziału:
– najpóźniej na 31 dni przed rozpoczęciem szkolenia: 1049 zł/os.
– 30-1 dni przed szkoleniem: 1299 zł/os.
– w dniu szkolenia: 1499 zł/os.

 

Podane ceny są cenami netto. W przypadku udziału w szkoleniu co najmniej dwóch przedstawicieli jednej firmy, cena uczestnictwa podlega negocjacjom.

 

 

 

Raport dotyczący spółek udziałem kapitału polskiego w Rumunii

Wg Rumuńskiego Rejestru Handlowego pod koniec I półrocza 2010 r. działalność gospodarczą w Rumunii prowadziło 558 spółek z udziałem kapitału polskiego.

 

Wśród dużych polskich inwestorów w Rumunii znajdują się:

 1. CanPack – opakowania metalowe
 2. Maspex – soki, kawa, czekolada rozpuszczalna
 3. Asseco – oprogramowanie komputerowe
 4. Ciech – fabryka sody
 5. Porta – drzwi drewniane
 6. Cersanit – glazura i urządzenia sanitarne
 7. Equus – transport
 8. AIG Amplico Life – ubezpieczenia
 9. VOX Profile – profile budowlane (okna, drzwi)
 10. Polimex Mostostal – konstrukcje stalowe
 11. Barlinek – wyroby z drewna
 12. Pruszyński – blachy elewacyjne i dachowe
 13. Forte – meble
 14. Investpol Consulting – przetwórstwo mięsa
 15. Konimpex – ROL-CHIM – składniki do farb

 

Rumunia jest interesującym miejscem dla polskich inwestorów, co widać po coraz odważniejszym napływie polskich inwestycji do tego kraju. Rumunia, będąc dużym rynkiem rozwijającym się (niski poziom urynkowienia), nadal potrzebuje bardzo szerokiej gamy towarów, szczególnie z zakresu importu inwestycyjnego i zaopatrzeniowego, w wyniku czego polskie firmy są w stanie znaleźć tu miejsce dla rozwoju. Jest to tym ważniejsze, że Rumunii postrzegają Polskę i Polaków bardzo pozytywnie, polskie towary kojarzą się z dobrą jakością za przystępną cenę, polscy dostawcy i kontrahenci uznawani są za solidnych i godnych zaufania. Stanowi to dobry punkt wyjścia do nawiązywania kontaktów handlowych jak i umiejscowienia inwestycji na tym terenie.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Portal Promocji Eksportu

Spotkanie Bronisława Komorowskiego z polskimi inwestorami w Rumunii

26 października br. Prezydent RP złożył oficjalną wizytę w Rumunii. Bronisław Komorowski spotkał się z prezydentem Rumunii Traianem Băsescu, premierem Emilem Bokiem oraz przewodniczącą Izby Deputowanych Robertą Almą Anastase.

Bronisław Komorowski odwiedził Ambasadę RP w Bukareszcie, gdzie spotkał się z przedstawicielami największych polskich inwestorów na rynku rumuńskim. Prezydent rozmawiał z najdłużej obecnymi w Rumunii polskimi przedsiębiorcami o szansach i problemach polsko-rumuńskiej wymiany gospodarczej.

Towarzyszący Komorowskiemu wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski podpisał plan działań do deklaracji o partnerstwie strategicznym Polski i Rumunii. Plan zakłada m.in. regularne spotkania szefów dyplomacji i ekspertów. Jednym z założeń partnerstwa jest rozwój polsko–rumuńskich relacji handlowych, wspieranie eksportu oraz wspomaganie obustronnych inwestycji.

Zygmunt Leon Komorowski, ojciec Bronisława Komorowskiego, pełnił funkcję Ambasadora RP w Rumunii w latach 1991–1992.

Źródło: WPHI Bukareszt, prezydent.pl

Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych

W dniu 1 października br. Romania Expo brała udział w organizowanym przez Ministra Gospodarki spotkaniu inaugurującym projekt systemowy 6.5.1 „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych„. Głównym celem projektu jest poprawa wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych oraz stworzenie polskich specjalności eksportowych.

Polscy przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 300.000 na udział w branżowych programach promocji oraz do 25.000 zł na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.

Branżowym programem promocji zostaną objęte następujące branże:
1. Branża meblarska
2. Branża jubilersko – bursztynicza
3. Usługi IT i ITC
4. Produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych
5. Przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny
6. Produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej
7. Branża stolarki okiennej i drzwiowej
8. Budownictwo
9. Branża ochrony i zachowania zabytków
10. Kosmetyki
11. Maszyny i urządzenia górnicze
12. Odzież, dodatki, galanteria skórzana
13. Turystyka medyczna
14. Przemysł obronny
15. Polskie specjalności żywnościowe

—————————————————

Szczegółowy opis założeń Poddziałania 6.5.1

– „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Poddziałanie 6.5.1 „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” ma na celu:

 • poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych,
 • poprawę dostępu do informacji zarówno o Polsce jak i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Polski,
 • wzrost inwestycji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych,
 • rozwój branż priorytetowych z punktu widzenia realizacji projektu.

Osiągnięcie powyższych celów wpłynie na poprawę wizerunku Polski oraz wzrost znaczenia Polski i polskich przedsiębiorców w gospodarce międzynarodowej. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2008-2015.

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie badań wizerunkowych, w krajach, które będą priorytetowymi rynkami docelowymi dla lokowania polskich wyrobów. Wyniki badań umożliwią dostosowanie i zaprojektowanie kampanii informacyjno–promocyjnej, tak aby wypromować korzystny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, jak również umożliwić spójną promocję polskich eksporterów w procesie ich umiędzynarodowienia. W oparciu o wyniki badań wizerunkowych opracowana zostanie koncepcja programu promocji zawierająca kierunki i narzędzia komunikacji, a także atrybuty marki Polska (np. logo, hasło promocyjne, itp.).

W ramach projektu zaplanowano również realizację programów promocyjnych ogólnych, czyli organizację lub współorganizację  dużych wydarzeń promocyjnych zwiększających stopień rozpoznawalności Polski na świecie.  Dla zapewnienia udziału przedsiębiorców w tych wydarzeniach udzielane będzie wsparcie na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków oraz trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W celu zintensyfikowania działań promujących polską gospodarkę, projekt przewiduje utworzenie portalu integrującego rozproszone zasoby internetu o tematyce gospodarczej dotyczącej Polski jak i rynków zagranicznych.

Najważniejszym komponentem, który realizowany będzie w ramach projektu jest organizacja branżowych programów promocji. Celem ich realizacji jest wsparcie udziału przedsiębiorców w różnorodnych przedsięwzięciach promocyjnych, które jako całość stanowić będą kompleksową koncepcję promocji konkretnej branży (koncepcja branżowego programu promocji).
Koncepcja realizacji poszczególnych branżowych programów promocji odnosić się będzie do trzech komponentów:

 • opracowania i organizacji przez realizatora branżowego programu promocji, planu promocji,
 • pomocy bezpośredniej udzielanej przedsiębiorcom w formule de minimis,
 • opracowania przez realizatora branżowego programu promocji działań promocyjnych.

Przygotowany, w ramach komponentu pierwszego, plan promocji uwzględniać powinien różnorodne formy promocji (między innymi: udział w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, konsultacjach, pokazach, spotkaniach branżowych, spotkaniach z kontrahentami, indywidualnych spotkaniach, doradztwie, szkoleniach, coachingu), które dostosowane będą do specyfiki danej branży.

Zakres pomocy udzielanej przedsiębiorcom w formule de minimis w ramach komponentu drugiego zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków oraz trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji realizowanych w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W ramach komponentu trzeciego przewidziano możliwość wydatkowania środków na promocję ogólną poszczególnych branż tj. nie będzie udzielane wsparcie finansowe dla konkretnego przedsiębiorcy ale dla grupy różnych produktów. Finansowane będą działania promocyjne organizowane podczas różnego rodzaju imprez branżowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Planuje się, iż w ramach niniejszego komponentu podejmowane będą działania promocyjne, których efekt oddziaływać będzie na wszystkich przedsiębiorców w danej branży lub grupie produktowej.

Szczegółowy zakres przedsięwzięć określony zostanie przez realizatorów w koncepcjach branżowych programów promocji. Ostateczne zakresy przedstawionych koncepcji branżowych programów promocji uzgodnione zostaną w drodze konsultacji MG z realizatorami i przedsiębiorcami reprezentującymi daną branżę.

W celu pogłębienia wiedzy przedsiębiorców nt. specyfiki funkcjonowania rynków zagranicznych w tym pozyskania aktualnych informacji nt. rynków, branż, potencjalnych kontrahentów, warunków prawnych, planowany jest zakup różnego rodzaju opracowań, analiz, badań, opinii prawnych, ekspertyz rynkowych itp., które będą dostępne bezpośrednio zainteresowanym przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji jak również użytkownikom Portalu Promocji Eksportu.

Jednocześnie w ramach projektu zrealizowana zostanie kampania informacyjno – promocyjna w mediach zagranicznych mająca na celu przedstawienie Polski jako kraju nowoczesnego, otwartego na nowe inwestycje i kontakty, kraju posiadającego własne specjalności eksportowe.
Zaplanowane w projekcie działania są ze sobą powiązane i będą tworzyć spójną i szeroko zakrojoną akcję promocyjną polskiej gospodarki, mającą na celu poprawę wizerunku Polski i polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych.

Więcej na: http://www.mg.gov.pl/

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, 28.05.10

Rumunia w polskich mediach

W ostatnich miesiącach dało się zauważyć zwiększone zainteresowanie polskich mediów gospodarczych polsko-rumuńską wymianą handlową. Serię artykułów o tej tematyce opublikował dziennik „Rzeczpospolita”. Poniżej przedstawiamy zagadnienia opisane w kolejnych numerach dodatku „Dobra Firma”.

 

1. Inwestycja w Rumunii, podatki w Polsce
Data publikacji: poniedziałek, 26 lipca 2010

Jakie obowiązki wobec fiskusa ma polski przedsiębiorca inwestujący w Rumunii?

 

2. Oddelegowany do pracy w Rumunii nie zawsze może tam rozliczać się z fiskusem
Data publikacji: poniedziałek, 2 sierpnia 2010

Dochody pracownika będą opodatkowane w tym kraju, w którym ma on miejsce zamieszkania. Przy czym, aby dla celów podatkowych zamieszkać za granicą, nie zawsze wystarczy tylko tam się przeprowadzić.

 

3. Czy rumuńska spółka córka może generować koszty podatkowe w Polsce?
Data publikacji: poniedziałek, 16 sierpnia 2010

Przedsiębiorca zainteresowany ekspansją na rynek rumuński zazwyczaj decyduje się na założenie w Rumunii spółki zależnej. Taki krok ułatwia wiele rozliczeń finansowych i podatkowych. Zakładając za granicą spółkę zależną, trzeba się wszak liczyć z tym, że związanych z takim działaniem wydatków nie uwzględnimy przy rozliczaniu podatku w kraju.

 

4. Sprawdź numer VAT rumuńskiego partnera
Data publikacji: czwartek, 26 sierpnia 2010

Przedsiębiorca rozpoczynający współpracę z zagranicznym kontrahentem jest zainteresowany potwierdzeniem jego statusu jako unijnego podatnika VAT. Gdzie powinien szukać takich informacji?

 

5. Pożyczki dla rumuńskiej spółki bez PCC
Data publikacji: poniedziałek, 6 września 2010

Zasilając pożyczką rumuńską spółkę córkę, możemy uniknąć zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w Polsce. O ile spełnimy ustawowe warunki. Nieopodatkowana będzie też zmiana umowy rumuńskiej spółki.

 

6. Gdzie pośrednik powinien rozliczyć się z VAT – w Polsce czy w Rumunii?
Data publikacji: czwartek, 16 września 2010

Rozmowa z Ambasadorem Rumunii w Warszawie

Jego Ekscelencja Ambasador Rumunii w Warszawie Pan Gheorghe Predescu
w rozmowie z Romania Expo

Dlaczego właśnie Rumunia?
– Zacznę od tego, że obserwujemy rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców naszym krajem. Pyta Pani dlaczego uważam,
że Rumunia jest właściwym miejscem na inwestycje? Rynek sam podpowiada najkorzystniejsze rozwiązania – stąd zainteresowanie Rumunią wśród polskich przedsiębiorców, które skądinąd tak mnie cieszy. Teraz jest najwłaściwszy czas, żeby zainwestować
w Rumunii.

– Teraz? Przecież przed kilkoma miesiącami rząd wprowadził program antykryzysowy: obniżenie płac w budżetówce o jedną czwartą, wyższy VAT, cięcia wydatków…
– To są rozwiązania czasowe. Zgodnie z ustawą ostatnią niższą wypłatę urzędnicy państwowi dostaną w grudniu tego roku.
Jednocześnie rząd analizuje możliwość powrotu do poprzedniej stawki VAT [19% – przyp. autorki]. Korzystnym – jeśli tak można powiedzieć – skutkiem spowolnienia gospodarczego jest spadek cen nieruchomości. Kilka lat temu wynajem biura w Bukareszcie oznaczał bardzo duży wydatek, a znalezienie wolnej powierzchni w dobrej lokalizacji graniczyło z cudem. Obecnie nie dość że ceny wynajmu są o 20-25% niższe, to w nowo powstających biurowcach można znaleźć wolne miejsca. Spowolnienie gospodarcze
w Rumunii, będące skutkiem kryzysu światowego, jest tak naprawdę szansą dla inwestorów, przedsiębiorców i eksporterów.

– Co takiego jednak ma do zaoferowania polskim inwestorom Rumunia, czego nie mają inne kraje? Na przykład Bułgaria czy Węgry.
– Przede wszystkim polskie produkty są w Rumunii bardzo dobrze postrzegane. Dodatkowo mój kraj oferuje liczne zachęty dla FDI, zagraniczni inwestorzy mogą korzystać z przyspieszonej amortyzacji i odliczać od podatku wydatki na badania i rozwój, jak również pomoc otrzymaną od państwa. Wejście do Unii Europejskiej pozwoliło na dopasowanie ram prawnych do unijnych. I najważniejsze – jest możliwość skorzystania z funduszy europejskich dla przedsiębiorców.

Jak wyobraża Pan sobie polsko-rumuńską współpracę gospodarczą w przyszłości?
– Popieram założenie stowarzyszenia polskich przedsiębiorców działających w Rumunii, na wzór Amerykańskiej Izby Handlowej
w Rumunii AmCham. Takie stowarzyszenie byłoby silnym głosem ponad 550 polskich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Rumunii.
W ten sposób mogłyby one promować swe interesy przed władzami samorządowymi oraz centralnymi, razem miałyby większą siłę przebicia.

Mówi Pan o polskich inwestycjach w Rumunii – co jednak z rumuńskimi firmami? Czy one nie są zainteresowane inwestowaniem na polskim rynku?
– Powołanie stowarzyszenia polskich przedsiębiorców w Rumunii miałoby na celu nie tylko niesienie wsparcia polskim firmom. Mam nadzieję, że Rumuni, widząc działalność takiego stowarzyszenia, zaczną obserwować polski rynek i rozważać możliwości biznesowe, jakie on oferuje. Wówczas, mam nadzieję, ilość inwestycji rumuńskich w Polsce będzie miała szansę zrównać się z polskimi w Rumunii. W przypadku polsko-rumuńskich kontaktów gospodarczych istnieje wyraźna dysproporcja między inwestycjami polskimi a rumuńskimi na korzyść tych pierwszych. Zmiana obecnej sytuacji jest dla mnie jako ambasadora priorytetem.

 

(część wywiadu przeprowadzonego 27 lipca 2010 r. w Ambasadzie Rumunii w Warszawie)

Zapisz się na newsletter!

Będziemy dostarczali Ci wieści z rynku, porady ekspertów oraz informacje o najważniejszych targach, wystawach i konferencjach.

free newsletter templates powered by FreshMail